Search

ซื้อเยอะยิ่งสุขภาพดีกับแคมเปญ BOOTS Top Spender

เมื่อวันที่ 12-13 ธันวาคม 2563 Wellness We care Center ศูนย์สุขภาพเพื่อป้องกันและพลิกผันโรคด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งการใช้ยาที่ตั้งอยู่ ณ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดย MEGA We care มีโอกาสต้อนรับลูกค้าจากร้าน Boots ที่มียอดซื้อสูงที่สุด (Top Spender) เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้การสุขภาพดี โดยหวังให้ทุกคนมีความตระหนักเรื่องการปรับเปลียนวิถีชีวิตในการดูแลร่างกายให้แข็งแรงมากขึ้นด้วยตัวเอง

ในกิจกรรมครั้งนี้ทุกคนที่เข้าร่วมได้มีโอกาสเรียนรู้การมีสุขภาพดีในรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Lifestyle Modification) ซึ่งได้รับเกียรติจากนายแพทย์ สันต์ ใจยอดศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์สุขภาพ Wellness We care Center มาให้ความรู้ในเรื่อง Plant Based Whole Foods หรือการทานอาหารที่เน้นพืชเป็นหลัก ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีที่จะช่วยให้สุขภาพดีและห่างไกลจากโรค ได้เรียนรู้วิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสม ได้มีโอกาสร่วมทำอาหารเพื่อสุขภาพ รวมทั้งทดสอบความฟิตของร่างกายในแบบ One Mile Walk Test ท่ามกลางขุนเขาและธรรมชาติ นอกจากนี้ยังได้ฝึกการทรงตัว และการทำสมาธิฝึกลมหายใจผ่านกิจกรรมไทชิ (Tai-chi) ที่ขาดไม่ได้ก็คือ ทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมยังได้มีโอกาสได้ทานอาหารในแบบเน้นพืชเป็นหลักอันแสนอร่อยอีกด้วย ซึ่งก็สร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน

อัลบั้มภาพ