Search

นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์ บรรยายหัวข้อ การพลิกผันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิต

เมื่อช่วงต้นเดือนเมษายน 2567 ที่ผ่านมา นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์เวลเนส วีแคร์ ได้รับเกียรติจากสมาคมเวชศาสตร์ป้องกัน เป็นวิทยากรบรรยายให้กับแพทย์ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร นักบริหาร ระดับสูงด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต (นบส.วช.) (Mini Management in Lifestyle Medicine: Mini LM) รุ่นที่ 8 และ รุ่นที่ 9 ในหัวข้อเรื่อง “การพลิกผันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิต” ณ ห้องประชุมเพชร อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 7 สถาบันบำราศ นราดูร
กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

อัลบั้มภาพ