Search

Cosanol

โคซานอล

Share

Product Description

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ไทย) : โคซานอล
ชื่อผลิตภัณฑ์ (อังกฤษ) : Cosanol
ขนาดบรรจุ : 30’s
เลขอ.ย. : 11-1-32732-1-0724

เลขที่ ฆอ : 3217/2564 โฆษณานี้ได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ส่วนประกอบสำคัญ

ใน 1 แคปซูลมี โพลิโคซานอล 5 มิลลิกรัม

ขนาดรับประทาน

วันละ 1 แคปซูล พร้อมอาหารเย็น

คำเตือน

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ