Search

Garlic Oil

น้ำมันกระเทียม

Share

Product Description

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ไทย) : น้ำมันกระเทียม แคปซูล
ชื่อผลิตภัณฑ์ (อังกฤษ) : Garlic Oil Capsules
ขนาดบรรจุ : 100’s
เลขอ.ย. : 11-1-32732-1-0555

เลขที่ ฆอ : 2598/2564 โฆษณานี้ได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ส่วนประกอบสำคัญ

ใน 1 แคปซูล มี
น้ำมันกระเทียม 0.625 มก. เทียบเท่ากระเทียมสด 1,875 มก.

ขนาดรับประทาน

ครั้งละ 1-2 แคปซูล ตามความต้องการ ก่อนหรือหลังอาหาร

คำเตือน

– ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
– ไม่มีผลในการป้องกัน หรือรักษาโรค
– เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน

เลขที่ ฆอ : 2598/2564 โฆษณานี้ได้รับการอนุญาต

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ