Search

Normagut

นอร์มากัต

Share

Product Description

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ไทย) : นอร์มากัต
ชื่อผลิตภัณฑ์ (อังกฤษ) : Normagut
ขนาดบรรจุ : 10’s
เลขทะเบียนยา : 1C 10/57 (B)

เลขที่ ฆท : 1278/2564 โฆษณานี้ได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ส่วนประกอบสำคัญ

ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย
Freeze-dried yeast of Saccharomyces boulardii 250 mg
(Saccharomyces cerevisiae (Boulardii) 2.5 billion organism)

ขนาดรับประทาน

ผู้ใหญ่ : รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 1 – 2 ครั้ง
สำหรับการป้องกันอาการท้องเสียระหว่างเดินทาง
(Traveler‘s diarrhea) : ให้เริ่มรับประทาน 5 วันก่อนออกเดินทาง ต่อเนื่องจนสิ้นสุดการเดินทาง
เด็กอายุตั้งแต่ 2 ขวบขึ้นไป : รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 1 – 2 ครั้ง
เด็กอายุน้อยกว่า 2 ขวบ : ควรใช้ยาภายใต้คำแนะนำของแพทย์

วิธีใช้ยาสำหรับเด็ก
ถอดเปลือกแคปซูลออก แล้วเทผงยาที่บรรจุอยู่ในแคปซูล
ลงในขวดนม สายให้อาหาร หรือผสมกับน้ำดื่ม หรือน้ำผลไม้

ข้อบ่งใช้
– ใช้รักษาเพื่อลดระยะเวลาและความรุนแรงของอาการท้องเสียเฉียบพลัน
– ป้องกันอาการท้องเสีย ระหว่างเดินทาง (Traveler‘s diarrhea)
– ป้องกันอาการท้องเสียเนื่องจากการรับประทานยาปฎิชีวนะ (Antibiotic-associated diarrhea)
– ลดอาการไม่พึงประสงค์ของยาปฏิชีวนะที่ใช้ในการรักษาการติดเชื้อจาก H. pylori เช่น อาการท้องเสีย

คำเตือน

ควรปรึกษาแพทย์ถ้ามีอาการท้องเดินนานกว่า 2 วัน

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ