Search

Pro Amino

โปร อะมิโน

Share

Product Description

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ไทย) : โปร อะมิโน
ชื่อผลิตภัณฑ์ (อังกฤษ) : Pro Amino
ขนาดบรรจุ : 10 sac
เลขอ.ย. : 11-1-32732-1-0812

เลขที่ ฆอ : 2389/2564 โฆษณานี้ได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ส่วนประกอบสำคัญ

ใน 1 ซอง ประกอบด้วย
– แอล-อาร์จินีนโมโนไฮโดรคลอไรด์ 1,209.3 มิลลิกรัม
(ให้ แอล-อาร์จินีน 1000 มิลลิกรัม)
– แอล-ออร์นิทีนโมโนไฮโดรคลอไรด์ 637.95 มิลลิกรัม
(ให้ แอล-ออร์นิทีน 500 มิลลิกรัม)
– แอลกลูตามีน 2,000 มิลลิกรัม
– แอล-ไลซีนโมโนไฮโดรคลอไรด์ 749.64 มิลลิกรัม
(ให้ แอล-ไลซีน 600 มิลลิกรัม)
– แอล-ลูซีน 700 มิลลิกรัม
– แอล-ไอโซลูซีน 500 มิลลิกรัม
– แอล-วาลีน 500 มิลลิกรัม

ขนาดรับประทาน

ละลายผลิตภัณฑ์ 1 ซอง (11,020 มก.) ในน้ำ 250 มิลลิลิตร,
รับประทานวันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน

คำเตือน

– เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน
– ควรกินอาหารหลาหหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
– ไม่มีผลในการป้องกัน หรือรักษาโรค

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ