รายละเอียดสินค้า 

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ไทย) : ซี แอล เอ แอดวานซ์
ชื่อผลิตภัณฑ์ (อังกฤษ) : CLA Advance
ขนาดบรรจุ : 30's
เลขอ.ย. : 11-1-32732-1-0616
ส่วนประกอบสำคัญ :  

ส่วนประกอบที่สำคัญ ใน 1 แคปซูล
แครินอล แอดวานซ์ (ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันเมล็ดทานตะวัน) 1250 มก.ให้กรดคอนจูเกตเตดไลโนเลอิก (ซี แอล เอ) 1000 มก.ขนาดรับประทาน :

ครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 2-3 ครั้งพร้อมอาหาร