Search

Eugica Ivy Syrup

Share

Product Description

ชื่อภาษาอังกฤษ: Eugica Ivy Syrup

ชื่อภาษาไทย:  ยูจิก้า ไอวี่ ไซรัป

ขนาดบรรจุ:   ขนาด  100 ml.  และแบบซอง 5 ml. x 20 sachets

เลขทะเบียนยา G 15002/63 (H)

ส่วนประกอบสำคัญ

ใน  5 มิลลิลิตรมีสารสกัดจากใบไอวี่ (Ivy Leaves Powdered Extract) (Hederahelix L., folium)  34.62 มิลลิกรัม

ส่วนประกอบเพิ่มเติม :

– โพแทสเซียมซอร์เบต

– กรดซิตริกแอนไฮดรัส

– แซนแทนกัม

– กลิ่นน้ำผึ้ง

– สารละลายซอร์บิทอลและน้ำ

ขนาดรับประทาน

– เด็กอายุ 2-5 ปี   รับประทานครั้งละ 2.5 มิลลิลิตร  วันละ 2 ครั้ง

– เด็กอายุ 6-11 ปี รับประทานครั้งละ 5   มิลลิลิตร  วันละ 2 ครั้ง หรือรับประทานครั้งละ 1 ซอง  วันละ 2 ครั้ง

– เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปและผู้ใหญ่  รับประทานครั้งละ  5   มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง หรือรับประทานครั้งละ 1 ซอง  วันละ 3 ครั้ง

คำเตือน

– เก็บไว้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียสในที่แห้ง พ้นจากแสงแดด เก็บให้พ้นมือเด็ก

– อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ