Search

Lipo-X

ไลโป-เอ็กซ์

Share

Product Description

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ไทย) : ไลโป-เอ็กซ์
ชื่อผลิตภัณฑ์ (อังกฤษ) : Lipo-X
ขนาดบรรจุ : 30’s
เลขอ.ย. : 11-1-32732-1-0222

เลขที่ ฆอ : 2256/2564 โฆษณานี้ได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ส่วนประกอบสำคัญ

ใน 1 แคปซูลม ประกอบด้วย
กรดอัลฟา-ไลโปอิก 50 มก.

ขนาดรับประทาน

วันละ 1 แคปซูล พร้อมอาหาร

คำเตือน

– ควรกินอาหารหลาหหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
– ไม่มีผลในการป้องกัน หรือรักษาโรค
– เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ