Search

Loreze

ลอเรสซ์

Share

Product Description

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ไทย) : ลอเรสซ์
ชื่อผลิตภัณฑ์ (อังกฤษ) : Loreze
ขนาดบรรจุ : 10’s
เลขทะเบียนยา : 1A 191/56

เลขที่ ฆท : 1196/2564 โฆษณานี้ได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ส่วนประกอบสำคัญ

ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย
ลอราทาดีน ไมโครไนซ์ 10 มก.

 

ขนาดรับประทาน

ขนาดรับประทาน : ผู้ใหญ่และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 1 ครั้ง

ข้อบ่งใช้ : บรรเทาอาการแพ้ของระบบทางเดินหายใจ เช่น จาม น้ำมูกไหล คันจมูก คันตา แสบตา เนื่องจากโรคภูมิแพ้ บรรเทาอาการของลมพิษเรื้อรังและอาการแพ้ทางผิวหนังอื่นๆ ใช้เฉพาะโรคภูมิแพ้ ไม่ลดน้ำมูกในโรคหวัด

คำเตือน

– ยานี้ทำให้ง่วงได้บ้างในผู้ใช้ยาบางราย ผู้ที่ขับขี่ยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง ควรทดสอบก่อนว่ารับประทานยานี้แล้วไม่ง่วง
– ไม่ควรรับประทานร่วมกับสุราหรือสิ่งที่มีแอลกอฮอล์เป้นส่วนประกอบ
– ระวังการใช้ยานี้ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี สตรีมีครรภ์ระยะ 3 เดือนแรก และสตรีให้นมบุตร
– หากใช้ยานี้แล้วหัวใจเต้นผิดปกติให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ