Search

ผลการประเมิน

ประเมินโรคหัวใจและหลอดเลือดอุดตัน

5

คะแนน

0-1 คะแนน

แสดงว่าความเสี่ยงต่ำในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ และสมอง

2 คะแนนขึ้นไป

แสดงว่าเริ่มมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง

คำแนะนำการดูแลสุขภาพหัวใจ
 1. ดื่มน้ำวันละ 5 แก้ว นอกจากน้ำในมื้ออาหาร
 2. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันมากเกินไป
 3. ลดอาหารหวาน มัน เค็ม
 4. เน้นอาหารพืชเป็นหลักแบบธรรมชาติที่มีไขมันต่ำ เช่น Plant base หรือ Low fat diet
 5. ดื่มชา กาแฟ ไมใส่นม น้ำตาล
 6. ไม่สูบบุหรี่
 7. คลายเครียด ด้วยหายใจเข้าลึก แล้วค่อยๆ ผ่อนลมหายใจ เพื่อคลายกล้ามเนื้อ
 8. เลือกออกกำลังกายด้วยการเดินเร็ว ปั่นจักรยาน ว่ายน้ำ หรือรำมวยจีน
คำแนะนำการดูแลเพื่อลดไขมันในเลือดสูง
 1. ถ้ามีน้ำหนักเกิน ค่า BMI มากกว่า 25 ควรควบคุมน้ำหนัก เพราะจะช่วยให้ไขมันทั้งโคเลสเตอรอล และไตร์กลีเซอไรด์ในเลือดที่สูงลดลงได้
 2. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ จะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างไขมันดี (HDL Cholesterol) ในเลือดเพิ่มขึ้น ซึ่งไขมันดีจะช่วยลดระดับไขมันร้าย (LDL Cholesterol) ในเลือด ที่เป็นสาเหตุทำให้หลอดเลือดอุดตันได้
 3. งดสูบบุหรี่ เพราะสารพิษในบุหรี่จะยิ่งทำให้หลอดเลือดอุดตันเพิ่มขึ้น
 4. พยายามขยับร่างกายไม่อยู่นิ่งเฉย เพื่อกระตุ้นการเผาผลาญของร่างกายให้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ไขมันในเลือดลดลงได้
 5. ลดความเครียด เพราะความเครียดจะส่งผลต่อการหดเกร็งของกล้ามเนื้อหลอดเลือดต่างๆ จนอาจทำให้หลอดเลือดเกิดการอุดตันตามมาได้
 6. งดอาหารที่มีไขมันสูง เช่น เนื้อติดมัน สำหรับผู้ที่มีไขมันในเลือดสูงจนต้องรับประทานยาลดไขมันในเลือด เพื่อช่วยให้ไขมันในเลือดที่สูงลดลง
 7. ควรลด หรือหลีกเลี่ยง อาหารทะเล ไข่แดง ไส้กรอก เนื้อไม่ติดมัน เป็นต้น เพราะเป็นอาหารที่มีไขมันโคเลสเตอรอลสูง สำหรับผู้ที่เริ่มมีไขมันในเลือดสูง แต่ยังไม่ต้องรับประทานยาลดไขมันในลือด
 8. ควรรับประทานผัก และผลไม้เป็นประจำทุกมื้ออาหาร เพื่อช่วยเพิ่มกากใยในลำไส้โดยจะช่วยดูดซับไขมันจากอาหารไม่ให้ดูดซึมเข้าร่างกาย และขับออกทางอุจจาระ
 9. ตรวจเช็คระดับไขมันในเลือดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการควบคุมไขมันในเลือด

สารอาหารที่แนะนำให้รับประทาน

เลซิติน

อุดมไปด้วยสารโคลีน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการผลิตสารสื่อประสาทที่ชื่อ อะเซทิลโคลีน (Acetylcholine) มีส่วนช่วยให้การทำงานของสมองและความจำ และมีส่วนช่วยเพิ่มการเผาผลาญไขมัน ป้องกันไขมันโคเลสเตอรอลสูงในเลือด

น้ำมันกระเทียม

ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการลดไขมันโคเลสเตอรอลและไตรกลีเซอร์ไรด์ให้ดียิ่งขึ้น