Search

ต่อมลูกหมากโต โรคสำคัญของผู้ชายวัย 50+

ทั้งหมด

ต่อมลูกหมากโต โรคสำคัญของผู้ชายวัย 50+


ผู้ชายยิ่งเมื่ออายุเพิ่มขึ้นก็จะพบกับความเสื่อมถอยต่างๆ ของร่างกาย รวมถึงการลดลงของฮอร์โมนก็มากขึ้นไม่ต่างกับผู้หญิง ส่งผลให้เกิดโรคต่างๆ ตามมา มีการบันทึกสถิติเกี่ยวกับโรคในผู้ชายที่มีอายุมากขึ้นพบว่า โรคที่ผู้ชายไทยเป็นกันมากก็คือ ‘โรคต่อมลูกหมากโต’

ต่อมลูกหมากโต (Benign Prostate Hyperplasia) คืออะไร?


ต่อมลูกหมาก (Prostate gland) เป็นหนึ่งในต่อมไร้ท่อในเพศชาย อยู่ลึกบริเวณโคนอวัยวะเพศบริเวณอุ้งเชิงกราน โดยโรคต่อมลูกหมากโต เป็นโรคเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ของผู้ชาย เป็นภาวะของโรคที่ต่อมลูกหมากซึ่งอยู่บริเวณใต้กระเพาะปัสสาวะล้อมรอบท่อปัสสาวะมีขนาดใหญ่ขึ้นผิดปกติจนไปบีบท่อปัสสาวะให้ตีบแคบลง ส่งผลให้การปัสสาวะไม่ปกติ และหากมีอายุเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่โอกาสที่ผู้ชายจะเป็นโรคนี้ก็มากขึ้นตามไปด้วย

ต่อมลูกหมากโต (Benign Prostate Hyperplasia) เกิดขึ้นได้อย่างไร


แพทย์ผู้เชี่ยวชาญยังไม่สามารถสรุปถึงสาเหตุของโรคนี้ แต่ก็สันนิษฐานว่าโรคนี้น่าจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับอายุของผู้ชายที่มากขึ้น จากหลักฐานและสถิติที่ทำการวิจัยพบว่า ผู้ชายกว่า 50% ที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตจะมีอายุอยู่ในช่วง 60 ปีขึ้นไป

อาการแบบไหนบ่งบอกว่า… กำลังเป็นโรคต่อมลูกหมากโต


โรคต่อมลูกหมากโต คือโรคในเพศชายที่เกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ ดังนั้นอาการที่ชัดเจนว่ากำลังเสี่ยงเป็นโรคนี้ก็จะแสดงออกมาผ่านความผิดปกติเกี่ยวกับการปัสสาวะ โดยเฉพาะอาการดังต่อไปนี้

1.ปัสสาวะขัด
2. ปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะตอนกลางคืน
3. กลั้นปัสสาวะไม่อยู่หรือต้องเบ่งปัสสาวะจนกว่าจะออก
4. ปัสสาวะไม่พุ่ง สะดุดเป็นช่วง ๆ มีปัสสาวะหยดเมื่อใกล้จะสุด ปัสสาวะไม่สุด
5. ปัสสาวะไม่ออกเฉียบพลัน
6. ปวดปัสสาวะรุนแรงมาก

แนวทางการรักษาภาวะต่อมลูกหมากโตที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ


ถึงแม้โรคต่อมลูกหมากโตจะไม่สามารถชี้ถึงสาเหตุการเกิดขึ้นได้ชัดเจน แต่เมื่อเป็นโรคนี้แล้วผู้เชี่ยวชาญก็แบ่งแนวทางการรักษาเอาไว้ ดังนี้

 1. การเฝ้าดูสังเกตอาการ
  ผู้เชี่ยวชาญจะเลือกใช้วิธีนี้กับกรณีที่ต่อมลูกหมากโตแต่ยังไม่มีอาการ หรือมีอาการไม่มาก และยังไม่มีอาการแทรกซ้อน สามารถใช้การรักษาแบบเฝ้าดูอาการเพื่อประเมินว่าต่อมลูกหมากที่โตนั้นได้สร้างปัญหาต่อสุขภาพมากเท่าไหร่ แล้วจึงค่อยเลือกวิธีการรักษาในวิธีอื่นต่อไป
 2. การรักษาด้วยยาแผนปัจจุบัน
  เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการน้อยไปจนถึงปานกลาง และต้องแน่ใจว่าไม่ได้เป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก มีอยู่ 2 ชนิด ได้แก่

ยาที่ลดขนาดต่อมลูกหมาก


ได้แก่ กลุ่มยาต้านเอนไซม์ 5-alpha reductase ซึ่งเอนไซม์ชนิดนี้จะไปกระตุ้นให้ต่อมลูกหมากมีขนาดโตขึ้น เมื่อให้ยาต้านเอนไซม์ชนิดนี้ก็อาจจะมีผลทำให้ต่อมลูกหมากมีขนาดเล็กลง แต่ยาในกลุ่มนี้อาจมีผลข้างเคียงเกี่ยวกับเรื่องความต้องการทางเพศลดลง นอกจากนี้อาจมีผลลดระดับสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมากในเลือด (PSA หรือ Prostate Specific Antigen) ทำให้ปิดบังภาวะมะเร็งต่อมลูกหมากได้

กลุ่มยาต้าน alpha
เป็นยาลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อเรียบในเนื้อต่อมลูกหมาก ทำให้ความตึงตัวของต่อมลูกหมากลดลง จะทำให้การถ่ายปัสสาวะที่ดีขึ้น แต่ยาในกลุ่มนี้อาจมีผลข้างเคียงทำให้ความดันโลหิตต่ำลง

 1. การผ่าตัด
  แพทย์จะเลือกใช้วิธีการผ่าตัดในผู้ป่วยที่มีอาการมากหรือมีภาวะแทรกซ้อน ซึ่งวิธีการผ่าตัดมีหลายแบบ แต่วิธีที่นิยมมากที่สุด คือการใส่เครื่องมือเข้าทางท่อปัสสาวะ และตัดต่อมลูกหมากออกทางปัสสาวะด้วยไฟฟ้า วิธีนี้เรียกว่า Transurethral resection of the prostate (TUR-P) หากต่อมลูกหมากมีขนาดใหญ่มาก จำเป็นต้องใช้วิธีการผ่าตัดผ่านหน้าท้อง
 2. การรักษาโดยใช้ความร้อน
  ทำเพื่อให้เกิดความร้อนต่อเนื้อเยื่อของต่อมลูกหมาก โดยความร้อนจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ คลื่นไมโครเวฟ คลื่นวิทยุ (Radio Frequency) คลื่นเสียงอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound) หรือเลเซอร์ ความร้อนมีผลทำให้ต่อมลูกหมากเหี่ยวเล็กลง และท่อทางเดินปัสสาวะกว้างขึ้น เสียค่าใช้จ่ายสูง ไม่ค่อยเป็นที่นิยมในปัจจุบัน
 3. การรักษาด้วยยาสมุนไพร
  ในช่วงที่ผ่านมาการเลือกใช้ยาสมุนไพรบางชนิดมารักษาโรคต่อมลูกหมากโตเริ่มได้รับความนิยมแพร่หลายมากยิ่งขึ้น เพราะถึงแม้ว่ายาแผนปัจจุบันที่ใช้รักษาจะมีประสิทธิภาพที่ดี แต่ก็ยังคงมีผลข้างเคียงสำคัญอยู่หลายอย่างต่อผู้ที่เป็นโรคนี้ เช่น ทำให้สมรรถภาพทางเพศและความต้องการทางเพศลดลง รวมถึงทำให้ความดันโลหิตต่ำ ดังนั้นจึงได้มีการนำยาสมุนไพรที่เรียกว่า Saw Palmetto ที่มีหลักฐานการศึกษาวิจัยทางการแพทย์มาใช้รักษาผู้ที่มีปัญหาต่อมลูกหมากโต

สมุนไพร Saw Palmetto คืออะไร?


Saw Palmetto หรือที่เรียกในชื่อของ ‘ต้นปาล์มใบเลื่อย’ คือสมุนไพรที่ใช้สำหรับการรักษาโรคต่อมลูกหมากโตโดยเฉพาะ และเป็นสมุนไพรเก่าแก่ชนิดหนึ่งที่มีการศึกษามานานกว่า 200 ปี ได้รับการบรรจุในตำรายาสมุนไพรทั้งของอเมริกาและยุโรปได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมมากที่สุด จากการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ พบว่า มีประสิทธิภาพดีเทียบเท่ากับยาแผนปัจจุบัน มีความปลอดภัย และไม่มีผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อคุณภาพชีวิต

สรรพคุณของสารสกัดจาก Saw Palmetto


1.ช่วยให้ผู้ที่มีภาวะต่อมลูกหมากโต ที่มีอาการน้อยหรืออาการปานกลาง มีอาการดีขึ้น และช่วยลดอาการถ่ายปัสสาวะลำบาก ปัสสาวะออกได้ดีขึ้น ลดความถี่ในการต้องลุกขึ้นถ่ายปัสสาวะตอนกลางคืน
2. ช่วยให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
3. มีความปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียง
4. ไม่มีผลต่อระดับสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมากในเลือด
5. ไม่มีผลข้างเคียงต่อสมรรถภาพและความต้องการทางเพศ
6. ไม่ทำให้ความดันเลือดต่ำ

เมื่อทราบถึงสาเหตุ อาการ และวิธีการรักษาปัญหาของภาวะต่อมลูกหมากโตไปแล้ว ดังนั้น ‘ต่อมลูกหมาก’ จึงเป็นอีกหนึ่งอวัยวะที่ผู้ชายควรจะต้องเอาใจใส่ หมั่นสังเกตความผิดปกติของการปัสสาวะ รวมถึงเมื่ออายุ 50 ปีขึ้นไปก็ควรจะต้องไปตรวจระบบทางเดินปัสสาวะกับแพทย์เฉพาะทางเพื่อตรวจหาความผิดปกติ รวมถึงความเสี่ยงของภาวะต่อมลูกหมากโต เพื่อเป็นการป้องกัน และหากพบความเสี่ยงก็จะได้ทำการรักษาตั้งแต่ต้น เพื่อไม่ให้ลุกลามมากขึ้น

อ้างอิง

-

อัลบั้มภาพ

ข่าวสุขภาพอื่นๆ

ฮอร์โมนเพศหญิง

ช่องคลอดแห้ง ปัญหาใหญ่สุขภาพผู้หญิง

ฮอร์โมนเพศหญิง

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส

ฮอร์โมนเพศหญิง

5 วิธี ชะลอวัย เมื่อวัยทองมาเยือน