Search

ฮอร์โมนเพศชายเพิ่มได้ง่ายๆ ด้วย 6 วิธีธรรมชาติ

ฮอร์โมนเพศชาย
คู่รัก, เพิ่มฮอร์โมนเพศชาย

ยิ่งผู้ชายอายุมากขึ้น ฮอร์โมนเพศชาย ‘เทสโทสเตอโรน’ ก็จะลดลง


เพราะฮอร์โมนเพศสำหรับผู้ชาย คือกุญแจดอกสำคัญของการมีกล้ามเนื้อที่ฟิตเฟิร์ม สมรรถภาพทางร่างกายที่ดี และความกระชุ่มกระชวยของเรื่องทางเพศ อีกทั้งยังช่วยส่งผลไปยังความมั่นใจ แต่… สำหรับผู้ชาย เมื่ออายุมากขึ้น ฮอร์โมนเพศชายก็ยิ่งจะลดลง!!
ผู้ชายไทยส่วนใหญ่จะคิดว่าฮอร์โมนเพศชาย หรือที่เรียกว่า ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน (testosterone) จะลดลงเฉพาะในผู้ชายที่สูงอายุ แต่แท้ที่จริงแล้วผู้ชายตั้งแต่อายุ 30 ปีขึ้นไป ก็สามารถเจอกับปัญหาฮอร์โมนเพศลดลงได้เช่นกัน และยิ่งในปัจจุบันโดยเฉพาะผู้ชายไทยในวัยทำงานจะพบกับปัญหานี้มากขึ้น จากสิ่งกระตุ้นที่กระทบของการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น ความเครียดสูง และการไม่มีเวลาดูแลตัวเอง
โดยปกติฮอร์โมนเพศชาย หรือฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน (testosterone) จะมีมากที่สุดในช่วงวัยรุ่น แต่จะเริ่มลดลงสวนทางกับอายุที่เพิ่มขึ้นประมาณ 1 % ต่อปี ดังนั้นการรักษาระดับ หรือการเพิ่มฮอร์โมนเพศชายให้กลับมาสมดุลจึงเป็นสิ่งที่ผู้ชายทุกคนต้องให้ความสนใจ

ฮอร์โมนเพศชาย ‘เทสโทสเตอโรน’ ลดลงจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของผู้ชาย?


ผลกระทบจากสาเหตุการลดลงของฮอร์โมนเพศในผู้ชาย จะถูกส่งผ่านไปยังความเปลี่ยนแปลงของร่างกาย และการแสดงอารมณ์ รวมทั้งเรื่องสมรรถภาพทางเพศ ไม่ว่าจะเป็น

1. ความต้องการ และสมรรถภาพทางเพศลดลง

2. ร่างกายผลิตอสุจิได้น้อยลง

3. หงุดหงิดง่าย นอนไม่หลับ

4. เหนื่อยง่าย ไม่มีเรี่ยวแรง

5. ไม่สดชื่นกระชุ่มกระชวย

6. อ้วนลงพุง กล้ามเนื้อลีบเล็ก

7. เสี่ยงกับโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิต ไขมันในเลือดสูง ฯลฯ

ฮอร์โมนเพศชาย ‘เทสโทสเตอโรน’ กับการสร้างอสุจิ


เทสโทสเตอโรน (Testosterone) หรือฮอร์โมนของเพศชาย ทำหน้าที่กระตุ้นให้แสดงลักษณะความเป็นชาย ซึ่งรวมไปถึงความต้องการทางเพศ การสร้างเชื้ออสุจิ โดยสมองจะควบคุมการผลิตฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรน เมื่อร่างกายผลิตฮอร์โมนเพศชายได้ไม่เพียงพอ จึงส่งผลต่อสุขภาพของเพศชาย เช่น อารมณ์แปรปรวน เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ อารมณ์ทางเพศลดลง รวมถึงการสร้างอสุจิลดลง

ฮอร์โมนเพศชาย ‘เทสโทสเตอโรน’ กับการมีบุตรยาก


ฮอร์โมนเพศชายต่ำ (Low Testosterone) คือความผิดปกติของการมีฮอร์โมนเพศชายต่ำกว่าค่าปกติ ซึ่งถ้าพบปัญหานี้ จะสัมพันธ์โดยตรงกับภาวะมีลูกยาก เพราะจะส่งผลให้การผลิตอสุจิน้อยลง ส่วนผลทางอ้อม ก็คือ ทำให้ความต้องการทางเพศลดลง สมรรถภาพทางเพศลดลง อวัยวะเพศไม่แข็งตัว

ทำอย่างไรหากต้องการให้ฮอร์โมนเพศชาย ‘เทสโทสเตอโรน’ กลับคืนมา?


แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบฮอร์โมนเพศชายทั่วโลกได้ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับการแก้ปัญหานี้ได้ว่า “การลดลงของฮอร์โมนเพศชาย ถือเป็นกลไกของร่างกายปกติ หากแต่มีพฤติกรรมในชีวิตประจำวันบางอย่างที่จะเป็นตัวไปเร่งให้ฮอร์โมนเพศชาย ลดลงมากยิ่งขึ้น เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ การพักผ่อนน้อย ความเครียด การทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ รวมถึงการรับประทานยาบางชนิด แต่ในขณะเดียวกันผู้ชายทุกคนก็สามารถที่จะเพิ่มฮอร์โมนเพศชาย หรือยืดเวลาการลดลงของฮอร์โมนเพศชาย ให้นานมากขึ้น ด้วยวิธีในแบบธรรมชาตินั่นก็คือการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตบางอย่าง”

6 วิธีเพิ่มฮอร์โมนเพศชาย ‘เทสโทสเตอโรน’ อย่างเป็นธรรมชาติ

 1. ออกกำลังกายด้วยวิธี Weight training
  การออกกำลังกายเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดวิธีหนึ่งในการเพิ่มฮอร์โมนเพศในผู้ชาย มีการศึกษาในต่างประเทศพบว่าผู้ชายในวัยปกติที่ออกกำลังกายเป็นประจำมีระดับฮอร์โมนเพศชายสูงขึ้น ส่วนในผู้ชายที่สูงอายุ การออกกำลังกายจะช่วยเพิ่มระดับฮอร์โมนเพศชายและความฟิตของร่างกายได้
  นอกจากนี้มีงานวิจัยในผู้ชายที่มีน้ำหนักเกินเป็นโรคอ้วน (ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่มาจากระดับฮอร์โมนที่ลดลง) ชี้ให้เห็นว่าการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอให้ประโยชน์ได้มากกว่าอาหารลดน้ำหนัก ส่วนวิธีการออกกำลังกายที่ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มฮอร์โมนเพศก็คือ การฝึกด้วยแรงต้าน เช่นการยกน้ำหนัก (Weight Training)
 1. การลดความเครียด
  ในต่างประเทศมีการวิจัยถึงอันตรายของความเครียดที่สัมพันธ์กับการลดลงของฮอร์โมนเพศชาย ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าเมื่อเกิดอาการเครียดระดับของฮอร์โมนคอร์ติซอล หรือฮอร์โมนเครียดจะสูงขึ้น และเมื่อการเพิ่มขึ้นของคอร์ติซอลที่มากผิดปกติจะไปลดฮอร์โมนเพศชายให้ต่ำลงได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นเป็นสองเท่า อีกทั้งฮอร์โมนเครียด ยังมีผลต่อจิตใจ และแสดงอาการไปถึงสมรรถภาพทางเพศ และความต้องการในเรื่องเพศที่ลดลง
  ดังนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีและระดับฮอร์โมนเพศชายที่เหมาะสมควรต้องพยายามหลีกเลี่ยงความเครียดซ้ำๆ เมื่อเราไม่เครียด ฮอร์โมนเพศชายก็จะไม่ถูกกระตุ้นให้ลดต่ำลง ซึ่งถือเป็นการชะลอปัญหาและยืดฮอร์โมนเพศชายให้สมดุลยาวนานยิ่งขึ้น
 2. นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ
  การนอนหลับที่เพียงพอมีบทบาทและความสำคัญต่อสุขภาพของคนเรา เช่นเดียวกับการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย นอกจากมีความสำคัญกับสุขภาพแล้วยังมีผลกระทบหลักต่อระดับฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรนอีกด้วย

  ส่วนชั่วโมงของการการนอนหลับที่เหมาะสมอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล แต่ทางการแพทย์แนะนำให้พักผ่อนในแต่ละวันให้ได้ 7-98 ชั่วโมง ถึงจะเรียกว่าเป็นการพักผ่อนอย่างเพียงพอตามที่ร่างกายต้องการ และส่งผลดีต่อฮอร์โมนเพศชาย มีงานศึกษาชิ้นหนึ่งที่ถูกเผยแพร่ในสหรัฐอเมริกาพบว่าการนอนหลับเพียง 5 ชั่วโมงต่อคืนบ่อยครั้ง มีความสัมพันธ์กับการลดระดับฮอร์โมนเพศชายถึง 15% และในทางกลับกันการนอนหลับ 7-10 ชั่วโมงต่อคืนเป็นประจำจะช่วยให้ฮอร์โมนเพศชาย testosterone เพิ่มกลับมาในเปอร์เซ็นต์ที่เท่ากัน
 3. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
  ถึงแม้ในชีวิตประจำวันการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่อาจจะเป็นเรื่องยาก แต่ถึงอย่างไรการควบคุมเรื่องการบริโภคอาหารบางประเภทก็มีส่วนช่วยรักษาสมดุลและเพิ่มฮอร์โมนเพศได้เช่นกัน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องการรับประทานอาหารเป็นสิ่งที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญแนะนำเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นลดปริมาณของการบริโภคของมัน ของหวาน ของเค็ม เลือกรับประทานธัญพืชที่ไม่ขัดสี รวมทั้งผักและผลไม้ให้มากขึ้น
 4. รับประทานอาหารเสริม วิตามิน และแร่ธาตุ
  เรื่องการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เพื่อให้ได้สารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย และรักษาความสมดุลของฮอร์โมนเพศขายสำหรับผู้ชายทั่วไปอาจจะเป็นเรื่องยาก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจึงแนะนำให้รู้จักเสริมสารอาหารที่สำคัญต่อฮอร์โมนเพศชาย ด้วยการรับประทานวิตามินและแร่ธาตุบางชนิดในรูปแบบอาหารเสริม
  ในการศึกษาของมหาวิทยาลัย Western Washington University พบว่าแร่ธาตุสังกะสี และแมกนีเซียมช่วยเพิ่มฮอร์โมนเพศได้ตามธรรมชาติถึง 43.7% และช่วยเพิ่มความแข็งแรงทนทานของกล้ามเนื้อได้ถึง 2.5 เท่า ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้ชายที่ชอบออกกำลังกาย

  ไม่เพียงเท่านั้นสารอาหารอย่างซีลิเนียม (Selenium) ยังจำเป็นเช่นกัน เพราะสามารถช่วยเพิ่มฮอร์โมนเพศชาย และเพิ่มจำนวนอสุจิ นอกจากนี้ยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญ จะทำงานร่วมกับสารอาหารที่มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระตัวอื่นๆ เช่น วิตามินอี วิตามินซี เบต้าแคโรทีน เพื่อช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์ ช่วยชะลอวัย และยังช่วยเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายได้อีกด้วย ไม่เพียงเท่านั้นยังให้ประโยชน์กับผู้ชายที่ชอบออกกำลังกายในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเล่นกีฬา ช่วยให้การฟื้นตัวของกล้ามเนื้อเป็นไปได้เร็วขึ้น ที่สำคัญยังช่วยลดอาการบาดเจ็บระหว่างออกกำลังกายอีกด้วย

  นอกจากนี้สารอาหารที่สำคัญในการสำหรับคุณผู้ชายอย่าง แอล-คาร์นิทีน (L-Carnitine) ก็จำเป็นไม่แพ้กัน ซึ่งสารอาหารชนิดนี้จะทำหน้าที่ลำเลียงโมเลกุลไขมันขนาดเล็กเข้าไปใช้ในเซลล์ เพื่อเผาผลาญให้เป็นพลังงานกับร่างกาย ซึ่งถ้าร่างกายได้รับสารอาหารนี้ ไม่เพียงพอการเผาผลาญก็จะทำงานลดลง เสี่ยงที่จะมีโอกาสสะสมของชั้นไขมันบริเวณหน้าทองกลายเป็นผู้ชายอ้วนลงพุง และมีโอกาสอาจเกิดไขมันสะสมตามหลอดเลือด เป็นสาเหตุของโรคไขมันอุดตันและความดันโลหิตสูงตามมา

  ส่วนสารอาหารที่จำเป็นประเภทสุดท้าย ที่ผู้ชายที่กำลังประสบปัญหาฮอร์โมนเพศชายลด จำเป็นต้องมีอย่างเพียงพอก็คือ กลุ่มวิตามินบี ซึ่งเป็นวิตามินที่มีส่วนสำคัญในการสร้างความสดชื่นและเพิ่มความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกาย ส่งผลให้สามารถออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. เลิกสูบบุหรี่ และลดการดื่มแอลกอฮอล์
  สองพฤติกรรมนี้ไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อ ปอด หัวใจ หลอดเลือด และอวัยวะภายในที่สำคัญของร่างกายเท่านั้น การลดต่ำลงอย่างน่าตกใจของฮอร์โมนเพศในผู้ชายก็มีสาเหตุมาจากสิ่งนี้เช่นเดียวกัน ดังนั้นการลด ละ เลิก พฤติกรรมทำลายสุขภาพนี้ มีส่วนช่วยอย่างยิ่งที่ทำให้ฮอร์โมนเพศกลับคืนมาเป็นปกติ และยังช่วยชะลอการลดลงอย่างผิดปกติได้ด้วย

  ‘นิโคติน’ ในบุหรี่ คือสารพิษร้ายแรงที่มีผลต่อระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนที่ลดลง และยังไปทำให้เกิดการรวมตัวของกรดไขมันในเลือดเพิ่มขึ้น เป็นสาเหตุทำให้เกิดการอุดตันของเส้นเลือดเล็ก ๆ ที่ไปเลี้ยงอวัยวะเพศเสียไป ทำให้อวัยวะเพศแข็งตัวน้อยลงหรือไม่แข็งตัว นอกจากนี้สารพิษในบุหรี่ยังส่งผลต่อความแข็งแรง และจำนวนของอสุจิที่ลดลงด้วย

  การดื่มแอลกอฮอล์ก็เช่นเดียวกัน หากดื่มในปริมาณที่มากเกินไปจะส่งผลต่อระดับฮอร์โมนเพศที่ร่างกายจะผลิตได้น้อยลง ทำให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ จำนวนอสุจิลดลงและไม่แข็งแรง รวมถึงเส้นผมหลุดร่วงได้อีกด้วย

วิตามินเพื่อสุขภาพเพศชาย ‘เทสโทสเตอโรน’กับ ‘ไวอากร้า’ ต่างกันอย่างไร?

วิตามิน (Vitamin) ที่อยู่ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เช่น แร่ธาตุสังกะสี ZMA แมกนีเซียม ซีลีเนียม วิตามินอี วิตามินซี โคเอนไซม์คิวเทน วิตามินบี รวมถึง สารต้านอนุมูลอิสระต่างๆ จะทำหน้าที่ดูแลสุขภาพเพศชายได้ต่างกัน บางชนิดช่วยกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนเพศชาย บางชนิดช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับอสุจิ แต่ด้วยเป็นสารอาหารธรรมชาติ จึงมีความปลอดภัยสูง สามารถรับประทานได้ต่อเนื่อง

ในขณะที่ ไวอากร้า (Viagra) คือยาที่หวังผลช่วยให้อวัยวะเพศแข็งตัวก่อนการเพศสัมพันธ์ โดยจะทำหน้าที่ขยายหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะเพศชายทำให้อวัยวะเพศชายแข็งตัวได้นานขึ้น แต่ก็มีผลข้างเคียงมากโดยเฉพาะต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ตัวยามีเงื่อนไขการใช้ที่ต้องได้รับการวินิจฉัย และใบสั่งยาจากแพทย์ก่อนเท่านั้น ไม่ควรซื้อทานได้เองเนื่องจากในตลาดทั่วไปได้มีการผลิตยาปลอมที่ไม่ได้มาตรฐานจากองค์การอาหารและยา เป็นอันตรายถึงชีวิต

คืนฮอร์โมนเพศชาย ‘เทสโทสเตอโรน’ ให้สมรรถภาพกลับคืนมาเรื่องง่ายที่ใครก็ทำได้


ถึงแม้จะหลีกเลี่ยงความเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศตามสภาวะร่างกายและอายุที่เพิ่มขึ้นไม่ได้ แต่ผู้ชายทุกคนก็สามารถชะลอและยับยั้งการลดลงของฮอร์โมนเพศไม่ให้ต่ำลงได้ด้วยตัวเองอย่างง่ายๆ
แค่รู้จักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันตามที่ได้แนะนำไป ปัญหาการลดลงของฮอร์โมนเพศที่มากผิดปกติก็จะได้รับการแก้ไขและกลับมามีชีวิตที่กระชุ่มกระชวย ซู่ซ่า และสมรรถภาพทางเพศก็ฟื้นคืนกลับมาปึ๋งปั๋งเหมือนเดิมโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งไวอากร้าหรือยาอันตรายใดทั้งสิ้น ด้วยความปรารถนาดีจาก MEGA We care

อัลบั้มภาพ

ข่าวสุขภาพอื่นๆ

ฮอร์โมนเพศหญิง

ช่องคลอดแห้ง ปัญหาใหญ่สุขภาพผู้หญิง

ฮอร์โมนเพศหญิง

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส

ฮอร์โมนเพศหญิง

5 วิธี ชะลอวัย เมื่อวัยทองมาเยือน