Search

โกรทฮอร์โมน (Growth Hormone) เรื่องสำคัญของร่างกาย

บำรุงร่างกายทั่วไป
โกรทฮอร์โมน

การเจริญเติบโตของร่างกายเป็นขบวนการซับซ้อน และอาศัยการทำงานของฮอร์โมนหลายชนิด แต่มีฮอร์โมนอยู่หนึ่งชนิดที่สำคัญมากที่ร่างกายต้องนำสารอาหารกลุ่มโปรตีนในรูปกรดอะมิโนซึ่งเป็นหน่วยเล็กที่สุดมาใช้ในการสร้าง และยังเป็นจุดเริ่มต้นของหลายกระบวนการที่สำคัญคือ โกรทฮอร์โมน Growth hormone (GH)

โกรทฮอร์โมน ทำหน้าที่อะไร?

โกรทฮอร์โมน หรือฮอร์โมนจีเอช (Growth Hormone : GH) เป็นฮอร์โมนหลักที่ผลิตจากต่อมใต้สมอง (Pituitary Gland) ถูกสร้างขึ้นจากหน่วยย่อยของโปรตีนหรือกรดอะมิโนหลายชนิดทำหน้าที่ดังนี้

– ควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกาย

– ควบคุมการทำงานของอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย

– ดูแลเรื่องการสร้างเซลล์ใหม่ให้กับอวัยวะต่างๆ เมื่อสึกหรอและต้องการซ่อมแซมให้ฟื้นฟูกลับมาทำงานได้เหมือนปกติ

– ดูแลการสร้างเซลล์กระดูกอ่อน ทำให้กระดูกเจริญเติบโตได้ตามปกติ

– ควบคุมการทำงานของระบบสมอง และเสริมสร้างพัฒนาการของเซลล์สมอง

– ควบคุมการทำงานของเอ็นไซม์หลายชนิดในร่างกายให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ของโกรทฮอร์โมนที่สำคัญกับร่างกาย

1.  ประโยชน์สำหรับเด็ก   

เมื่อเด็กนอนหลับไม่เพียงพอจะทำให้ร่างกายหลั่งโกรทฮอร์โมนได้ไม่สมบูรณ์เต็มที่ ทำให้มีภาวะเตี้ยและเติบโตช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกัน โกรทฮอร์โมนจะการกระตุ้นให้ตับหลั่ง IGF- I (Insulin-like Growth factor-I) ซึ่ง IGF-I นี้จะกระตุ้น เซลล์ของกระดูกอ่อน (cartilage cell or chondrocyte) ทำให้มีการแบ่งตัว ของเซลล์กระดูกอ่อน นอกจากนี้ยังกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อที่ปลายกระดูกอ่อน (epiphyseal plate) โดยกระตุ้นการขนถ่ายกรดอะมิโนในการสร้างโปรตีนที่กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่ออื่นๆ ทำให้มีการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนเซลล์ (hyperplasia) และขยายขนาด (hypertrophy) เพิ่มขึ้นทำให้เด็กๆ มีโอกาสจะสูงได้เพิ่มขึ้น

เด็กที่ขาดโกรทฮอร์โมน Growth hormone (GH) จะมีหน้าตาที่ดูอ่อนกว่าอายุจริง รูปร่างเตี้ยเล็กแต่สมส่วน อ้วนกลมเนื่องจากมีไขมันสะสมบริเวณลำตัวมาก ถ้าเป็นเด็กชายมักมีอวัยวะเพศเล็กไม่สมวัย อย่างไรก็ตามภาวะขาดโกรทฮอร์โมน Growth hormone (GH) ไม่มีผลกระทบต่อระดับสติปัญญาของเด็ก

2.  ประโยชน์ด้านการนอนหลับสำหรับคนทุกวัย   

โกรทฮอร์โมน มีส่วนช่วยให้คนทุกวัยหลับสนิทและร่างกายสามารถซ่อมแซมตัวเองได้อย่างสมบูรณ์เมื่อเราหลับสนิท ผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนไม่หลับหรือหลับไม่สนิทซึ่งส่งผลให้ร่างกายผลิตโกรทฮอร์โมนได้น้อยลง สังเกตได้ว่ามักมีปัญหาตื่นตอนกลางดึกแล้วไม่สามารถหลับต่อได้ ซึ่งเมื่อมีการเสริมให้ร่างกายมีโกรทฮอร์โมนเพิ่มมากขึ้น ก็จะทำให้กระบวนการหลับเกิดได้ดีและเป็นธรรมชาติมากขึ้น

3.  ประโยชน์เรื่องการชะลอวัย    

คนเราเมื่ออายุ 25 ปีขึ้นไปร่างกายจะผลิตโกรทฮอร์โมนลดลง 14% และลดลงแบบนี้ในทุก 10 ปี สิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกาย ยกตัวอย่างเช่น รู้สึกว่าร่างกายอ่อนแอลง ไม่สบายบ่อย มีไขมันตามร่างกายเพิ่มขึ้นหรือสะสมง่ายขึ้น อารมณ์แปรปรวนหรือหดหู่ นอกจากปัญหาการนอนไม่หลับแล้วยังพบภาวะการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เป็นต้น การได้รับอาหารที่เสริมให้ร่างกายผลิตโกรทฮอร์โมนได้เพิ่มขึ้น จะทำให้ความเสื่อมต่างๆ ไม่เกิดขึ้นก่อนเวลาหรืออาจทำให้เสื่อมช้ากว่าคนอื่นในวัยเดียวกัน

4.  ประโยชน์ด้านสมรรถภาพทางเพศ    

เมื่อร่างกายได้รับอาร์จินีน ออร์นิทีน กลูตามีน และไลซีน ซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่เป็นสารตั้งต้นสำหรับหลอดเลือดในการผลิตสารไนตริกออกไซด์และช่วยผลิตโกรทฮอร์โมน จะช่วยให้การขยายตัวของหลอดเลือด มีผลกระตุ้นให้การผลิตไนตริกออกไซด์จากหลอดเลือดเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้การไหลเวียนเลือดไปยังอวัยวะเพศและการแข็งตัวดีขึ้นในผู้ชาย  และยังมีผลดีสำหรับผู้หญิงเมื่อหลอดเลือดขยายได้เต็มที่ตามสมควร ก็จะทำให้สารคัดหลั่งในบริเวณต่างๆ ทำงานได้เป็นปกติ ลดปัญหาที่เกิดขณะมีเพศสัมพันธ์เมื่ออายุเพิ่มขึ้น ซึ่งประโยชน์ข้อนี้จะดีกับทั้งผู้ชายและผู้หญิงวัยผู้ใหญ่และยังช่วยป้องกันปัญหาครอบครัว

5.  ประโยชน์ที่มีต่อกระบวนการเผาผลาญอาหาร     

เป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรตในร่างกาย โกรทฮอร์โมนจะกระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีน ลดปฏิกิริยาเผาผลาญโปรตีนและสามารถนำกรดอะมิโนมาใช้เพิ่มมากขึ้น โดยรวมถือเป็นการเพิ่มการเผาผลาญโปรตีนในร่างกาย มีฤทธิ์เพิ่มการใช้ไขมัน กระตุ้นการสลายตัวของไตรกลีเซอไรด์ และโกรทฮอร์โมน เป็นฮอร์โมนอีกชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ดี

ผลตัวอย่างการใช้กรดอะมิโนบางชนิดที่สำคัญในทางการแพทย์

การศึกษาการใช้อาร์จินีนร่วมกับไลซีนโดยการทานอย่างละ 1,200 มิลลิกรัม ช่วยเพิ่มระดับโกรทฮอร์โมนขึ้นมากกว่า 4 เท่า เมื่อเทียบกับการรับประทานเพียงชนิดเดียวหรือเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้รับประทาน

สำหรับผู้ที่อยากดูแลสุขภาพรวมทั้งกล้ามเนื้อ มีการศึกษาเกี่ยวกับการรับประทานอาร์จินีนร่วม กับออร์นิทีน ปริมาณ 2,000 มิลลิกรัมและ1,000 มิลลิกรัม ตามลำดับ พบว่าร่างกายมีความแข็งแรงมากขึ้นเมื่อวัดจากค่าความแข็งแรงและปริมาณกล้ามเนื้อ แต่มีของเสียที่กำจัดออกจากร่างกายทางปัสสาวะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้รับประทานกรดอะมิโนทั้ง 2 ชนิดนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ร่างกายได้ประโยชน์และไม่มีของเสียตกค้างจากกรดอะมิโนที่รับประทานเข้าไป

สำหรับการศึกษาเรื่องโกรทฮอร์โมนในเด็ก พบว่าเด็กที่แก้ปัญหาเรื่องความสูงด้วยการเลือกฉีดโกรทฮอร์โมนเข้าไปโดยตรงไม่เป็นที่ยอมรับในทางการแพทย์ในเมืองไทย เนื่องจากมีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนและภาวะผิดปกติทางการเจริญเติบโตได้ง่าย รวมทั้งมีข้อจำกัดในการฉีดยาหลายอย่าง ดังนั้นการทานกรดอะมิโนบางชนิดที่ช่วยส่งเสริมให้ร่างกายผลิตโกรทฮอร์โมนได้เองตามธรรมชาติ จึงเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยมากกว่า

กรดอะมิโนที่ช่วยร่างกายในการสังเคราะห์โกรทฮอร์โมน (Growth Hormone) มีอะไรบ้าง

อาหารเสริม โกรทฮอร์โมน
อ้างอิง
  1. http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/biomolecule/chapter4_2.html
  2. Isidori A, Lo Monaco A, Cappa M. A study of growth hormone release in man after oral administration of amino acids. Curr Med Res Opinion. 1981;7:475.
  3. http://www.bio-corp.com/studies/growthc.html (1 of 7)7/18/2008
  4. Suminski RR, Robertson RJ, Goss FL, Arslanian S, Kang J, DaSilva S, Utter AC, Metz KF. Acute effect of amino acid ingestion and resistance exercise on plasma growth hormone concentration in young men. Int J Sport Nutr. 1997;7(1):48-60.
  5. สมบุญ เหลืองวัฒนกิจ นพ. ศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะ คลินิกสุขภาพเพศชาย ศูนย์ระบบปัสสาวะ โรงพยาบาลกรุงเทพ
อัลบั้มภาพ

ข่าวสุขภาพอื่นๆ

บำรุงร่างกายทั่วไป

ประโยชน์ของวิตามินอี

บำรุงร่างกายทั่วไป

เวย์โปรตีนสำหรับผู้ป่วย