Search

หากมีอาการแน่นหน้าอก ควรปฏิบัติตัวอย่างไร

เช็กให้ชัวร์จะได้ไม่มั่วสาเหตุของอาการเจ็บคอ

มารู้จักกับภาวะไฮเปอร์เวนทิเลชั่น (Hyperventilation)

ลดระดับไขมันในเลือดใครว่าต้องใช้ยาเพียงอย่างเดียว

มารู้จักอาหารที่นักโภชนาการยืนยันว่าช่วยให้อายุยืนได้

สุขภาพของคุณดีหรือไม่ สีของลิ้นบอกได้

การรักษา และบรรเทาโรคให้ได้ผลดีต้องรับประทานยาให้ถูกต้อง

วิตามิน B12 ถ้าร่างกายมีไม่เพียงพอ อาการเหล่านี้จะตามมา

ลดโอกาสของอาการหัวใจวายเฉียบพลัน ด้วยการสังเกตอาการเหล่านี้

สุขภาพจะดีขึ้นอย่า่งไรถ้าหากลดการบริโภคน้ำตาล

นี่คือเคล็ดลับของคนเป็นหวานที่ต้องการออกกำลังกาย